Renske & Miriam

Kindercursussen

Renske & Miriam Kindercursussen scholing in de motoriek van kinderen

Even voorstellen


Wij zijn Miriam Kuipers-Pelders en Renske van Rooij.

Vanuit ons werk als kinderfysiotherapeuten in de eerste lijn, op speciaal onderwijs en in de kinderrevalidatie, zien we dagelijks wat problemen met de motoriek en/of de sensoriek kunnen doen met een kind en hun omgeving.

Wij zijn specialist in het observeren van het beweeggedrag van kinderen en zijn elke dag bezig om kinderen met een afwijkend motorisch beeld, spelenderwijs te trainen. Hierdoor krijgt het kind meer plezier in alle motorische taken die het leven dagelijks van hen vraagt.

In toenemende mate krijgen wij de vraag vanuit verschillende beroepsgroepen om te ondersteunen bij en advies te geven over de motorische ontwikkeling van kinderen. Tijdens werkuren, met de kinderen aanwezig, gebeurt dit vaak te vluchtig om informatie duidelijk over te brengen.


Zo zijn wij op het idee gekomen om cursussen te ontwikkelen over de motorische ontwikkeling van kinderen.

Alle feiten op een rijtje. Duidelijk en goed toepasbaar in de praktijk.

Wat bieden wij aan?


Een (avond)cursus op maat, toegespitst op de vragen van het kinderdagverblijf, het consultatiebureau, de peuterspeelzaal, de basisschool of de kraamzorg.


Voor de kraamzorg: Inmiddels weten we hoe belangrijk een juiste hantering en positionering bij pasgeborenen is, zowel voor prematuur geboren kindjes als voor à terme geboren kinderen. Hoe handel je bij excessief huilen, bij motorische onrust en bij overstrekken? Welk advies kun je aan ouders geven? Welke hulpmiddelen hebben meerwaarde, en welke juist niet?

Andere onderwerpen die aan bod komen: sleutelbeenfractuur, plexis brachialis laesie en heupdysplasie.

Onze cursus voor de kraamzorg is sinds 2019 geaccrediteerd door het kenniscentrum kraamzorg. De cursus is 3 punten waard. Schrijf je hier in


Voor het kinderdagverblijf: Wat verstaan we onder een normale motorische ontwikkeling? Welke mijlpalen horen bij welke leeftijd?
Wat is een afwijkend motorisch beloop? Wat zijn alarmsignalen? Hoe stimuleren we bepaalde motoriek? Welk spelmateriaal kun je wanneer inzetten?


Voor de peuterspeelzaal: Wat verstaan we onder een normale motorische ontwikkeling? Welke mijlpalen horen bij welke leeftijd?
Wat is een afwijkend motorisch beloop? Wat zijn alarmsignalen? Hoe stimuleren we bepaalde motoriek? Welk spelmateriaal kun je wanneer inzetten?


Voor de basisschool: Welke motorische vaardigheden moeten kleuters al beheersen? Wanneer spreek je van een motorische achterstand? Schrijfproblematiek zien we steeds vaker, hoe signaleer je tijdig en wat kun je eraan doen? Welke schrijfhulpmiddelen hebben meerwaarde, en welke juist niet?


Voor het consultatiebureau: De nieuwste inzichten op het gebied van voorkeurshouding en helmredressie. Welk advies geef je aan ouders over hantering en positionering bij overstrekken, excessief huilen en/of motorische onrust.


Kennis op het gebied van de motorische ontwikkeling helpt bij vroegtijdige signalering en speelt een belangrijke rol bij de advisering van ouders.

Onderwerpen


Voor elke beroepsgroep hebben wij presentaties gemaakt met daarin de onderwerpen waarvan wij denken dat ze toegevoegde waarde hebben binnen dat vakgebied. Wij staan open voor een andere invulling van de cursusavond. Wij horen daarom ook graag welke andere onderwerpen de voorkeur hebben om te bespreken.


Denk hierbij aan:

  • De zuigeling: voorkeurshouding, motorische onrust, excessief huilen, overstrekken
  • Hantering en positionering zuigeling
  • Motorische ontwikkeling 0-2 jaar
  • Motorische ontwikkeling 2-4 jaar
  • Hulpmiddelen ten behoeve van de motoriek
  • Tips en adviezen om spelenderwijs de motoriek te stimuleren. Welk spelmateriaal kun je wanneer inzetten?
  • Schrijfmotoriek - feit en fabel
  • Sensorische informatieverwerking 0-10 jaar


Staan hier onderwerpen niet benoemd, maar zou u hier toch graag meer over willen weten?

Vraag het ons gerust!

Uitbreiding?


Het is mogelijk om na een eerste cursusavond te kiezen voor een aanvullende module met meer verdieping. Denk hierbij aan het bekijken van extra filmateriaal of het bespreken van specifieke casuïstiek.

TIP: We bieden ook een cursusavond over de sensorische informatieverwerking bij kinderen van 0-10 jaar, dit kan een interessante en waardevolle aanvulling zijn op de cursus over de motorische ontwikkeling.

Kindercursussen scholing in motoriek

Heeft u interesse in een scholing?


U kunt telefonisch contact opnemen of mailen voor verder informaftie. Prijsinformatie gaat op aanvraag. Dit is afhankelijk van op welke locatie en voor hoeveel mensen de cursus gegeven gaat worden.

Onderaan deze site zijn onze contactgegevens te vinden.


Renske en Miriam kindercursussen scholing in motoriek